Els escacs són ciencia, art, joc i esport.

Un art que combina precissió, creativitat i la bellessa de lo sorprenent.

Una ciència on cal métode i voluntat.

Un joc del que pots gaudir si el practiques amb concentració i atreviment.

Un esport on deus ser noble amb els rivals, combatiu en el tauler i respectuós amb el reglament.

Junta Directiva.